Het idee van de balans

21/47. En Wij zullen weegschalen der gerechtigheid instellen op de Dag der
Opstanding, zodat geen enkele ziel in enig opzicht onrecht zal worden
aangedaan. En al was het slechts het gewicht van een mosterdzaadje, Wij
zullen het naar voren brengen en Wij zijn voldoende als Rekenaar.

4/100. Wie terwille van Allah vlucht, zal op aarde toevluchtsoorden en
overvloed vinden. En wie van zijn huis weggaat, zijn land verlatend
terwille van Allah en Zijn boodschapper en de dood achterhaalt hem -
zijn beloning bij Allah staat vast; Allah is Vergevensgezind,
Genadevol.

9/111. Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun
bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs - zij vechten voor de
zaak van Allah en zij doden en worden gedood - een onfeilbare belofte
in de Torah en het Evangelie en de Koran. En wie is getrouwer aan zijn
belofte, dan Allah? - Verheugt u dan in de verbintenis, die gij met Hem
hebt gesloten en dat is de grote zegepraal.

(vertaling: William B. Brown)

Robert Spencer in Toronto ( 0:09:30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hitcounter